Personal Coaching / Management & Consultancy

Personal coaching

Het is eenzaam aan de top...

Ondernemers voelen zich vaak alleen staan in het beheer van hun bedrijf. De ondernemer mist vaak ook een toegankelijke, objectieve vertrouwenspersoon die als “praatpaal” en alerte persoonlijke coach de ondernemer bijstaat, zonder een tweede agenda die gestuurd wordt door een hoofdkantoor of moederorganisatie. Daarnaast is er vaak behoefte aan meer dan een accountant, die zich vaak met beperkte branchekennis beperkt tot het signaleren van financiële knelpunten als het vaak al te laat is om nog actie te ondernemen.

Waarom Personal Coaching

Het is wel eens nodig confronterend te zijn, richting het beheer van het bedrijf, maar ook richting de ondernemer als persoon. Een ondernemer wordt vaak geacht een duizendpoot te zijn, en alle mogelijke competenties te hebben, terwijl dit helaas aan geen enkel mens gegeven is.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

1)      Herkennen
Wie ben ik, wat kan ik, wie en wat wil ik zijn

2)      Erkennen
Wie ben ik niet, wat kan ik niet en wie en wat wil ik niet zijn

3)      Verkennen
Hoe benut ik optimaal wat ik kan, hoe kom ik er achter wie en wat ik wil zijn, wie en wat heb ik daar voor nodig.

Nadat deze stappen met de ondernemer zelf doorlopen zijn, kan deze aanpak worden uitgebreid naar de belangrijkste connecties in het netwerk van de ondernemer: kaderleden, medewerkers, klanten, leveranciers, accountmanagers etc; hoe haal ik maximaal rendement uit dit netwerk, door verbinding en contact te maken met deze connecties.

Het vergt lef om dit  toe te laten, om zo kritisch te kunnen blijven. We maken hier natuurlijk afspraken over, want om mensen scherp te houden zit u natuurlijk niet te wachten op “meepraters”.

Wij combineren ‘soft skills’ met ‘hard skills’ door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring in de retail en ons netwerk in retailland. Wij weten waar we het over hebben maar bovenal waar u het over heeft !

Door ons coachingstraject te combineren met onze bedrijfseconomische begeleiding, optimaliseert u zowel uw persoonlijke als uw zakelijke rendement.

Speerpunten van personal coaching zijn:

  • Positief/kritisch
  • De intentie om de ondernemer en zijn team beter te laten functioneren
  • Dichtbij de ondernemer komen en leren cijfers te gebruiken als sturingselement en niet als vaststaand gegeven

  • Signaleringsfunctie
  • Bedrijfeconomische spiegel
  • Sterkte zwakte analyse, persoonlijk voor de ondernemer, confronterend, maar een start van je nieuwe “ondernemer zijn”
  • Betrokken bij jou en je onderneming